Stepan Bandera - rozporuplná osobnost, nebo sprostý vrah a válečný zločinec ? Část první: Lvovský masakr

05.01.2015 21:48

Stepan Bandera - rozporuplná osobnost, nebo  sprostý vrah a válečný zločinec ? 

Část první: Lvovský masakr

V noci 22. června 1941 překročil ukrajinský prapor Nachtigall (Slavík) pod velením předáka OUN (organizace ukrajinský nacionalistů) Romana Šucheviče řeku San, vstoupil na území tehdejšího Sovětského svazu, a aniž by narazil na odpor postupoval směrem na Lvov.

V závěsu za ním mašírovaly Pošidne hrupy, polovojenské oddíly organizované S.Banderou jež byly složeny z ukrajinských nacionalistů, které měly na „ osvobozených území “ převzít administrativní moc.

Do Lvova dorazily v ranních hodinách 30.června 1941, kam za nimi téhož dne přijel i Banderův oblíbený zabiják Jaroslav Stecko s pokyny, které ve zkratce zněly: zničte nepřítele, vašimi nepřáteli jsou Rusové, Poláci a Židi.

Následně ukrajinské soltadesky v čele s nechvalně proslulým praporem Nachtigall zapomněli na „ osvobozování vlasti “ a začali provádět židovské pogromy za vydatného přispění místního obyvatelstva.       

Vraždili muže, ženy i děti, což němečtí kameramani zaznamenávali pro historii.          

Tato osvobozovací akce od „ bolševiků “ jak je to dnes s oblibou ze strany   ukrajinských fašistů a jejich českých sadistických obdivovatelů prezentováno v našich nezávislých sdělovacích prostředcích, si během dvou dnů vyžádala více jak 6.000 obětí včetně dětí. Zbytek židovských obyvatel Lvova, v počtu cca 120.000 lidí byl uzavřen v pověstném Lvovském ghettu, kde čekali na svůj nezvratný osud.

Zlehčování role ukrajinských dobrovolníků při protižidovských pogromech usnadňuje ten fakt, že  prapor Nachtigall byl podřízen Abwehru, který se na jeho vytvoření a činnosti podílel, přičemž jeden ze styčných důstojníků byl  prof. Theodor Oberlander, který se po válce stal ministrem Německé vlády v Bonnu. Nicméně okolnosti vzniku a činnosti praporu Nachtigall jsou tak specifické, že  tomu tématu se budeme věnovat samostatně v další dílech této série věnované k sedmdesátému výročí konce druhé světové války. 

Všichni, co přežili genocidu ve východní Evropě se shodují na tom „ Nejhorší byli Ukrajinci, chovali se hůř než  Němci. Také na každém hromadném popravišti a i ve vyhlazovacích táborech jako Treblinka nebo Sobibor poslední slova, která nešťastné oběti, stojící na okraji jámy nebo vystupující z vlaku smrti, na tomto světě zaslechly, vyštěkla ukrajinská ústa. “

Je známo, že ukrajinští strážní, příslušníci jednotek pomocné  policie Schutzmannschaften ( zkratka Schuma) či divize SS Galizien vynikali mimořádnou brutalitou a až vynalézavou krutostí, dokonce i jejich souputníci z Einsatzgruppe SS na to nevěřícně zírali s otevřenými ústy.

Proto bychom měli být velmi obezřetní k vývoji na Ukrajině dnes, kdy si zde moc usurpují různé paravojenské formace jako je takzvaná Národní garda či dobrovolnické prapory typu Azov, Ajdar, Dněpr 1 atd., jež jsou fascinovány ideologií Stepana Bandery, přičemž se veřejně hlásí k historickému odkazu výše zmíněných útvarů, což dokládají i insigniemi na svých uniformách, které hrdě dávají svému okolí na odiv.

Je zvláštní, že ještě  dnes se v ČR najdou politici, např. jako je současný i předchozí ministr zahraničí, kteří těmto zločincům vyjadřují podporu a naše média  v nich  vidí hrdiny.

Jestli tento trend my jako občané ČR nekompromisně nezastavíme a  jejich českým přisluhovačům, kteří se doposud nevyrovnali s výsledky II. světové války, nedáme důrazně najevo, že tudy cesta nevede, můžeme brzy v České televizi sledovat tvrzení typu, že párání břich  gravidních žen pomocí bajonetu je jenom poněkud neortodoxní způsob císařského řezu ve smysle lege artis a zabíjení novorozeňat údery o futra dveří je projev umělecké performace.         

Autor článku: Luděk Růžička, politické hnutí SVAZ

Zpět